Yüksek Lisans Nedir

                                                         YÜKSEK LİSANS

   Yüksek lisans;  lisans eğitimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonucunu ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen bir yüksek öğretim programıdır.

    Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tez) ispat etmesiyle tamamlanır. Bu eğitimin ardından kişi “bilim uzmanı”, “uzman hekim”, “yüksek mühendis”, “yüksek mimar” gibi ünvanlara sahip olur.

       Yüksek lisans eğitimi tezli ve tezsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Lisans eğitimine devam etmek isteyen kişi amacına göre bunlardan birini seçer.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS:

      Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmayı sağlamaktır. Bilim insanı olmak, bilimsel araştırmalar yapmak yani akademisyen olmak istiyorsanız tezli yüksek lisans yapmalısınız. Eğer bunlar dışında sadece mesleki kariyerinizde yükselmek  istiyorsanız tezsiz yüksek lisans yapmanız önerilir. Ancak özel sektörde de teorik bilgiye çokça ihtiyaç duyulan bir mesleğiniz varsa yine tezli yüksek lisans eğitimi alabilirsiniz.

        Tezli yüksek lisans başvuruları yıl içerisinde güz ve bahar dönemi olarak iki kere yapılır. Başvuru tarihleri ve istenen koşullar üniversitelere göre  farklılık gösterebilir.

       Tezli yüksek lisans eğitim süresi 1 yıl dersler ve 1 yıl da tez hazırlama yılı olarak 2 yıl sürmektedir. Farklı bir alandan geliyorsanız 1 yıl da bilimsel hazırlık  yılı okumanız gerekebilir. Bu durumda tezli yüksek lisans eğitimi 3 yılı bulmaktadır.

       Tezli yüksek lisans programları genellikle 7 ders (3 veya 4’ü zorunlu diğerleri seçmeli) 1  seminer dersi, 1 uzmanlık alan dersi ve 1 tezden oluşur.

       Tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için lisans diploması,yabancı dil puanı, mülakat puanı ve YÖK’ün belirlediği asgari  55 ALES puanını aşmak gerekir. Üniversiteler daha yüksek puan isteyebilirler.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:

         Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki alanda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programında eğitim görmek isteyenler akademisyenlik dışındakı iş alanlarında çalışanlar olduğu için dersler genellikle ikinci öğretim olarak verilir. Ancak akademisyen olmak isteyenlerde tezsiz yüksek lisans yapabilir veya özel sektörde çalışanlar da tezli yüksek lisans yapabilir kesin çizgilerle ayrım yoktur. Yapılış amacına göre tezli veya tezsiz yüksek lisans yapılmasına karar verilmesi en doğru tercih olacaktır.

           Tezsiz yüksek lisans başvuru tarihleri ile tezli yüksek lisans başvuru tarihleri genellikle farklı olur. Bunun için üniversitelerin ilgili bölümleri takibe alınmalıdır.

            Tezsiz yüksek lisansın eğitim süresi genellikle 1 öğretim yılı olmakla birlikte bazı üniversitelerde 1.5 öğretim yılı olabilmektedir.

            Tezsiz yüksek lisans programlarında dersler 30 krediyi aşmamak koşuluyla 10 ders ve bir bitirme projesi olur. Bitirme projesi kredisiz olup başarısız olunması durumunda mezun olmayı engeller. Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlilik sınavı uygulanabilir.

             Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için ALES şartı kaldırılmıştır. Yabancı dil yeterliliği de genellikle aranmaz.

            Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim gibi akşam ders verildiği için akademisyenlere mesai dışında ek ücret verilmesini gerektirir. Bu nedenle tezli yüksek lisans programları için  harç ücreti ödenmezken tezsiz yüksek lisans programları  yıllık harç ücretleri devlet üniversiteleri için genellikle 5.000 – 12.000 tl arasında değişir.

              

       

Yorum Yap

Yorumlar

Universite Logo
Ahmet 13.11.2016 16:51:08
Çok faydalı bir yazı olmuş teşekkürler.
Puango Universitego