100/2000 YÖK DOKTORA BURSU NEDİR?

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU NEDİR?

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verilecektir.

100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için Yükseköğretim tarihinde ilk kez “Doktora Bursları” verilecektir.

  1. Usul ve esasları incelemek için tıklayınız.
  2. 100 öncelikli tematik alanı incelemek için tıklayınız.

Başvuru Şartları

1) T.C. vatandaşı olmak.

2) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

3) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

4) Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).

5) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

Bursun Kesilme Şartları

1)Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

2) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda 100/2000 YÖK Doktora Bursu sonlandırılır.

3) Öğrenciler, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve doktora eğitimini aldıkları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik, yönerge ve kararlarına uymakla yükümlüdür. Söz konusu mevzuat kapsamında başarısız olanların ve/veya ilişiği kesilenlerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

Burs Miktarı

Aylık 1550 TL. Her yıl enflasyon oranı miktarınca artırılacaktır.

Yorum Yap

Yorumlar

Puango Universitego